Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië

SKPI

  
Get Adobe Flash player

2017-09 Straatkinderen en Prambanan-slum

Beste mensen,

Hierbij wil ik graag twee korte filmverslagen van onze projecten in Indonesië met jullie delen.
De filmverslagen zijn gemaakt door twee Nijmeegse cineasten Nelleke Dinnissen en Paul van Laere.
Nelleke en Paul waren in 2017 in Java i.v.m. het maken van de documentaire ‘Academic Passion in the Tropics’,
in opdracht van het Radboudumc.
Een boeiende documentaire die het heden en verleden van het medisch ontwikkelingswerk met elkaar verbindt.

Na het afronden van hun opdracht voor het Radboudumc hebben Paul en Nelleke in hun daarop aansluitende
vakantie romo Adri, het hoofd van de stichting Realino, een bezoek gebracht. Stichting Realino is een van de stichtingen
die wij als Kleinschalige Projecten Indonesië steunen.
Realino faciliteert onderwijs aan kinderen, die hun schoolgeld niet kunnen betalen en biedt ondersteuning aan vele straatkinderen in Jogjakarta.

Tijdens hun bezoek aan romo Adri hebben Nelleke en Paul twee projecten ‘straatkinderen’ van Realino bezocht en gefilmd:
Prambanan Slum en Straatkinderen Bong Suwung. 
In deze twee filmfragmenten, van elk 4:30 minuten, vindt u een boeiend en tevens ontroerend verslag.

De reactie van romi  Adri op de fragmenten: “Very good movie, motivate me to do more and more for them.
Prambanan scene really touch me. Thank you very much. 
🙏🙏
I will thank Paul and Nelleke for the excellent movies. 
🙏🙏

Van harte sluiten we ons aan bij het dankwoord van romo Adri aan het adres van Nelleke en Paul.

De videoverslagen kunt u hieronder door te klikken op de link bekijken en downloaden.
Prambanan Slum
Straatkinderen Bong Suwung

 

 

 Copyright © 2014. All Rights Reserved.