2011-04 Lanteerne, Nijmegen

In april 2011 hebben de schoolkinderen van de basisschool de Lanteerne in Nijmegen
heel wat gepresteerd! Zij hebben namelijk heel hard gelopen voor de weeskinderen
in Jakarta. Spannend wat de kinderen hebben binnen gelopen, maar sowieso al heel
erg leuk dat ze hier aan mee hebben gedaan!