Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië

SKPI

  
Get Adobe Flash player

Technische school, Yogyakarta

PROJECT: TECHNISCHE SCHOOL IN YOGYAKARTA

Broeder Kirjo, een jezuïet, begeleidt in Yogja een project van 25 arme jongeren om op een technische school een vak te leren.
Daarnaast zet broeder Kirjo zich in voor een drinkwaterproject voor 50 arme gezinnen in Sendangsono op midden Java.
Door het plaatsen van waterpompen voor de desa’s kunnen de bewoners na de regentijd schoon drinkwater oppompen.
Broeder Kirjo hoopt binnenkort te kunnen beginnen met de bouw van een internaat op de campus van de technische school.
De bedoeling is om hierin arme studenten huisvesting te bieden, zodat ze in alle rust kunnen studeren.
De gelden van de kleine projecten zijn de afgelopen jaren met name besteed voor de scholing van jongeren, die dit zelf niet kunnen betalen.

Stimuleren van onderwijs blijft belangrijk.
Het gezondheidscentrum "Panti Usada" heeft dit najaar (2009) last gehad van een overstroming.
De polikliniek "Panti Usada" heeft als doelstelling de allerarmsten tegen een kleine bijdrage te helpen.
Met de gift kunnen we de arme zieke mensen blijven helpen.

 Copyright © 2014. All Rights Reserved.