Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië

SKPI

  
Get Adobe Flash player

Alexa, Jakarta

PROJECT: STRAATKINDEREN IN JAKARTA

Zuster Alexa is moeder en vader van ongeveer 110 straatkinderen in de leeftijd van 0-21 jaar.
Het is erg belangrijk in deze sterk groeiende wereldstad met zijn groot aantal straatkinderen.
De kinderen/jongeren leven als een soort groot gezin samen in een (slecht onderhouden) gebouw in Jakarta.
Zuster Alexa hanteert in het reilen en zeilen van dit opvangtehuis een belangrijk pedagogisch uitgangspunt om de kinderen zelfstandigheid bij te brengen.
De kinderen leren elkaar te helpen en te ondersteunen.
Ook houdt zlj zich bezig met het liefdevol opvoeden van kansarme jongeren.
De jongeren worden waarden, normen en verantwoordelijk bijgebracht.
Door het volgen van onderwijs en een vakopleiding kunnen deze jongeren in hun eigen onderhoud voorzien.
Wij hebben geld kunnen sturen om onderwijs en medicijnen te betaien.
Dit jaar is het opvanghuis in Pasar Mingu nog niet volledig gerenoveerd omdat de overstroming ook dit najaar weer veel schade heeft veroorzaakt.
Het spel- en schrijfmateriaal van de Rabobank en ABN/Amro bank was erg welkom.
Het geld voor dit project wordt vooral gebruikt om de kinderen/jongeren een goede scholing aan te bieden.

Download hier de PDF-folder van Alexa Straatkinderen van moeder Alexa, Jakarta

 Copyright © 2014. All Rights Reserved.