Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië

Projecten in Java

Hieronder vindt u de projecten die wij op Java sponseren of gesponsord hebben.

Adoptiekinderen, Purwokerto

Ook zijn er in deze stad gelden beschikbaar gesteld voor de adoptieprojecten van zuster Jeanne en zuster Fidelis.
Voor het financieel adopteren van een kind verwijzen wij U naar de pagina "Donaties" van de website www.help-indonesie.nl.
Zr.Jeanne begeleidt de adoptiekinderen erg goed.
Zelfontplooiing is erg belangrijk.

Adoptiekinderen, Yogyakarta

Zr. Jeanne en Zr. Fidelis zorgt met liefde voor de adoptiekinderen.
Ook zijn er in deze stad gelden beschikbaar gesteld voor de adoptieprojecten.
Voor het financieel adopteren van een kind verwijzen wij U naar de pagina "Financieel" van de website www.help-indonesie.nl.
Zr.Jeanne begeleidt de adopiekinderen erg goed.
Zelfontplooiing is erg belangrijk.

Alexa, Jakarta

Zuster Alexa is moeder en vader van ongeveer 110 straatkinderen in de leeftijd van 0-21 jaar.
Het is erg belangrijk in deze sterk groeiende wereldstad met zijn groot aantal straatkinderen.
De kinderen/jongeren leven als een soort groot gezin samen in een (slecht onderhouden) gebouw in Jakarta.
Zuster Alexa hanteert in het reilen en zeilen van dit opvangtehuis een belangrijk pedagogisch uitgangspunt om de kinderen
zelfstandigheid bij te brengen.
De kinderen leren elkaar te helpen en te ondersteunen.
Ook houdt zlj zich bezig met het liefdevol opvoeden van kansarme jongeren.
De jongeren worden waarden, normen en verantwoordelijk bijgebracht.
Door het volgen van onderwijs en een vakopleiding kunnen deze jongeren in hun eigen onderhoud voorzien.
Wij hebben geld kunnen sturen om onderwijs en medicijnen te betaien.
Dit jaar is het opvanghuis in Pasar Mingu nog niet volledig gerenoveerd omdat de overstroming ook dit najaar weer veel
schade heeft veroorzaakt.
Het spel- en schrijfmateriaal van de Rabobank en ABN/Amro bank was erg welkom.
Het geld voor dit project wordt vooral gebruikt om de kinderen/jongeren een goede scholing aan te bieden.

Download hier de PDF-folder van Alexa Straatkinderen van moeder Alexa, Jakarta

Becakrijders, Purwokerto (afgerond)

Zuster Agnes heeft in deze stad leiding gegeven aan het becakproject.
Veel bestuurders huren zo’n fietstaxi. De mannen willen natuurlijk graag een eigen becak.
Zuster Agnes kwam op het volgende idee om dit te realiseren.
Ze formeerde een groep van ongeveer 10 becakrijders.
Ze sprak met hen af om iedere week een bepaald bedrag van hun verdiensten opzij te leggen.
Wanneer ze op die manier de helft van de kosten een becak gespaard hadden kregen ze de andere helft van zuster Agnes
uit donatiegelden om zelf een becak te kunnen kopen.
M.a.w. geef ze geen hengel, maar leer ze vissen.

Elke maand hebben de becakrijders een bijeenkomst.
Hun leningfonds is speciaal voor zieke becakrijders en er wordt dankbaar gebruik van gemaakt.
Op 30 oktober 2009 hebben ze gezellig samen met zr Agnes het afgelopen jaar geëvalueerd.
Ze waren allen tevreden en blijven hopen dat het volgend jaar beter zal gaan.
Na de evaluatie hebben ze samen met Zr Agnes een feestmaaltijd gehad.
Alle becakrijders hebben een envelopje met geld (Rp 100.000) gekregen voor hun gezin.
De begeleiding van dit project heeft zuster Agnes inmiddels overgegeven aan zuster Fidelis.

Download hier de PDF-folder van de Becak-rijders Becak-rijders, Purwokerto.

Ouderenhuis Karitas, Cimahi (afgerond)

Dit is het eerste project dat onze ouders ooit begonnen in hun woonplaats Cimahi (vlakbij Bandung).
In dit bejaardenhuis verblijven ongeveer 43 bejaarden (32 “oma’s” en 11 “opa’s).
Deze ouderen zijn alleenstaand, veelal zonder familiebanden of in de steek gelaten door hun kinderen.
De gelden van de kleinschalige projecten zijn de laatste jaren vooral besteed voor de renovatie van het huis.
Zuster Mariana is de directrice van dit tehuis.

Download hier de PDF-folder van Cimahi. Ouderenhuis Karitas, Cimahi.

Pondok Si Boncel, Jakarta

Naast het klooster Pondok Si Boncel in Jakarta geven de zusters Dominicanessen al vele jaren leiding aan een weeshuis en
kleuterschool voor kinderen in de leeftijd van 0 – 6 jaar.
De gelden worden o.a. besteed voor huisvesting, medicijnen en lesmateriaal.
De kosten per kind bedragen ongeveer €  515 per jaar.
In het weeshuis verblijven ongeveer 50 kinderen.
De leiding van dit weeshuis is in handen van zuster Imelda. Zr. Regina zorgt met liefde voor de vele weeskinderen van pondok Si Boncel.
Wij hebben haar extra veel geld kunnen geven voor de verzorging en om medicijnen te kopen voor zieke kinderen.
De tandarts blijft de gebitten regelmatig controleren van de weeskinderen en geeft voorlichting.

Technische school, Yogyakarta

Broeder Kirjo, een jezuïet, begeleidt in Yogja een project van 25 arme jongeren om op een technische school een vak te leren.
Daarnaast zet broeder Kirjo zich in voor een drinkwaterproject voor 50 arme gezinnen in Sendangsono op midden Java.
Door het plaatsen van waterpompen voor de desa’s kunnen de bewoners na de regentijd schoon drinkwater oppompen.
Broeder Kirjo hoopt binnenkort te kunnen beginnen met de bouw van een internaat op de campus van de technische school.
De bedoeling is om hierin arme studenten huisvesting te bieden, zodat ze in alle rust kunnen studeren.
De gelden van de kleine projecten zijn de afgelopen jaren met name besteed voor de scholing van jongeren, die dit zelf niet kunnen betalen.
Stimuleren van onderwijs blijft belangrijk.
Het gezondheidscentrum "Panti Usada" heeft dit najaar (2009) last gehad van een overstroming.
De polikliniek "Panti Usada" heeft als doelstelling de allerarmsten tegen een kleine bijdrage te helpen.
Met de gift kunnen we de arme zieke mensen blijven helpen.