Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië

Sponsor-acties 2020

Hieronder vindt u een selectie uit de vele sponsoracties in 2020.
Voor een compleet overzicht kunt u kijken op onze Facebook pagina.

2020-06-20 Ende-Flores

Een mooie terugblik naar het begin van dit jaar.
Een hartelijk welkom met zang en dans op zondag 12 januari 2020 in
Ende-Flores door zr. Alexa van de Stichting Kasih Mandiri.

2020-09-14 pensioen Jeroen Gronheid

In december 2019 en januari 2020 waren Jeroen Gronheid en Anton Vandeursen in Indonesië.
Tijdens deze reis hebben ze samen een bezoek gebracht aan de kleinschalige projecten in Indonesie.
Midden dit jaar heeft Jeroen afscheid genomen bij de HAN lerarenopleiding Engels.
Bij zijn afscheid heeft Jeroen als cadeau gevraagd een bijdrage te doneren voor deze projecten.
We hebben een prachtig bedrag van 656 euro mogen ontvangen.
Daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee.
Zie hierbij een foto van Jeroen tijdens zijn bezoek!

2020-10-07 Sonsor-buffet

Sponsor-buffet Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië verplaatst naar 2021

Allereerst hopen wij dat het goed gaat met iedereen in deze moeilijke tijd.
2020 is een bijzonder jaar waarin het coronavirus bepalend is voor de keuzes die we moeten maken.
Wij hebben besloten om ons jaarlijkse sponsorbuffet niet door te laten gaan.
We vinden dit jammer, maar een verstandig besluit.
Wel kijken we uit naar 2021 en hopen u dan weer welkom te heten in Geldrop.

Dit jaar zullen meerdere acties t.b.v. Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië niet doorgaan.
Veel inkomsten voor de projecten zullen niet binnenkomen.
Uw betrokkenheid en giften blijven dus van harte welkom!
Wij wensen u alle goeds en vertrouwen op betere tijden. Blijf gezond.

2020-11-01 studentenkerk Nijmegen

Op zondag 1 november 2020 heeft Nicole Schubert, studentenpastor van de studentenkerk Nijmegen,
tijdens de viering een collecte gehouden voor de Kleinschalige Projecten Indonesië.

Bij deze willen we Nicole en al de personen die deze viering hebben bijgewoond, van harte danken
voor het prachtige bedrag dat we dankzij jullie giften hebben mogen ontvangen.

Studentenkerk Nijmegen

2020-11-16 Realino SPM de leeractiviteiten tijdens Covid-19

Een mooi bericht van de Stichting Realino.

Vertaling tekst.
In oktober is de eerste maand na enkele maanden dat Realino SPM de
leeractiviteiten van studenten begeleidt vanwege de Covid-19-pandemie.

Door zich te houden aan gezondheidsprotocollen, zoals overheidsaanbevelingen,
namelijk het gebruik van maskers, afstand bewaren, handen wassen en temperatuurtests,
heeft Realino SPM de mentoractiviteiten voor jongere broers en zussen hervat.

Bij de eerste ontmoeting na een aantal maanden afwezigheid, kwamen 22 kinderen met veel enthousiasme.
Om niet te lang te blijven hangen, wordt de activiteit gedurende maximaal 30 minuten uitgevoerd
om het activiteitenpakket te verdelen dat vervolgens in elk huis wordt uitgevoerd.

De activiteit wordt elke zaterdag weer uitgevoerd om 12.30 uur.
Bedankt vrienden die hebben geholpen bij het uitvoeren van deze activiteit.