Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië

Sponsor-acties 2017

Hieronder vindt u een selectie uit de vele sponsoracties in 2017.
Voor een compleet overzicht kunt u kijken op onze Facebook pagina.

2017-04-13 Sponsorloop basisschool De Lanteerne, Nijmegen.

Vorige week donderdag, Witte Donderdag, hebben de kinderen van basisschool De Lanteerne zich opnieuw enorm ingezet voor de Kleinschalige Projecten Indonesië.
Middels een sponsorloop renden ze zoveel mogelijk rondjes. De jongste loper 4 jaar de oudste 12.
Zoals dat op een Jenaplanschool gewoon is, hielpen de oudsten de kleinsten.
Elkaar aanmoedigend, hand in hand rennend werden zoveel mogelijk rondjes gelopen.
Langs de kant ouders, verzorgers en leerkrachten die bemoedigende woorden riepen en met trots keken naar deze bijzondere gebeurtenis.
Dit jaar liep voor het eerst ook Elyf mee, de achterkleindochter van opa en oma Vandeursen.
Als je aan haar vroeg waarom de sponsorloop werd gehouden antwoordde ze: 'voor de kindjes die niet veel hebben, daarom moet je geld geven.
Pas 4 jaar en al zo betrokken bij de activiteiten van school, de Kleinschalige Projecten.
Natuurlijk maakt ze dit ook van dichtbij mee wanneer haar opa, Anton Vandeursen, in Indonesië is.
En ons bij het bezoeken van de projecten mooie filmpjes en foto's toestuurt die keer op keer worden bekeken.
Over een tijdje wordt het bedrag bekend gemaakt, dit zullen we uiteraard met jullie delen!

2017-09 Straatkinderen en Prambanan-slum

Beste mensen,

Hierbij wil ik graag twee korte filmverslagen van onze projecten in Indonesië met jullie delen.
De filmverslagen zijn gemaakt door twee Nijmeegse cineasten Nelleke Dinnissen en Paul van Laere.
Nelleke en Paul waren in 2017 in Java i.v.m. het maken van de documentaire ‘Academic Passion in the Tropics’,
in opdracht van het Radboudumc.
Een boeiende documentaire die het heden en verleden van het medisch ontwikkelingswerk met elkaar verbindt.

Na het afronden van hun opdracht voor het Radboudumc hebben Paul en Nelleke in hun daarop aansluitende
vakantie romo Adri, het hoofd van de stichting Realino, een bezoek gebracht. Stichting Realino is een van de stichtingen
die wij als Kleinschalige Projecten Indonesië steunen.
Realino faciliteert onderwijs aan kinderen, die hun schoolgeld niet kunnen betalen en biedt ondersteuning aan vele straatkinderen in Jogjakarta.

Tijdens hun bezoek aan romo Adri hebben Nelleke en Paul twee projecten ‘straatkinderen’ van Realino bezocht en gefilmd:
Prambanan Slum en Straatkinderen Bong Suwung. 
In deze twee filmfragmenten, van elk 4:30 minuten, vindt u een boeiend en tevens ontroerend verslag.

De reactie van romi  Adri op de fragmenten: “Very good movie, motivate me to do more and more for them.
Prambanan scene really touch me. Thank you very much. 🙏🙏
I will thank Paul and Nelleke for the excellent movies. 🙏🙏”

Van harte sluiten we ons aan bij het dankwoord van romo Adri aan het adres van Nelleke en Paul.

De videoverslagen kunt u hieronder door te klikken op de link bekijken en downloaden.
Prambanan Slum
Straatkinderen Bong Suwung

2017-11-19 Sponsorbuffet

Het sponsordiner was weer een groot succes. Met dank aan de lieve mensen van de Borgh, Toko Senang en natuurlijk alle gasten.
Het was een leuke middag met mooie beelden en verhalen van Nelleke en Paul. Ook de pers was aanwezig afgelopen zondag. We staan in de krant van Geldrop.
Een mooi verhaal over het sponsorbuffet en de stichting!
Samen met Jolanda van der Heijden, Nelleke Dinnissen, Paul van Laere, Mirte van Deursen, Anton Vandeursen en Anneke van Deursen.