Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië

Sponsor-acties 2015

Hieronder vindt u een selectie uit de vele sponsoracties in 2015.
Voor een compleet overzicht kunt u kijken op onze Facebook pagina.

2015-01 Opbrengst van de loterij wordt geschonken aan SKPI

zondag 25 januari was er een kumpulan in Buurthuis De Hoeksteen in Eindhoven. Deze werd georganiseerd door het Indisch Atelier.
De opbrengst van de loterij wordt geschonken aan SKPI.
Namens het bestuur en projecten, hartelijk dank voor dit lieve gebaar !!

2015-01 Reisverslag 2014

Het reisverslag van onze reis langs de projecten is te downloaden van onze website.
De verhalen, foto's en nog veel meer!
Reisverslag_2014.pdf

2015-04 Paasmarkt van de Basisschool de Lanteerne in Nijmegen

Geweldig succes op de paasmarkt van de Basisschool de Lanteerne in Nijmegen!
De prachtige portemonneetjes, pennen en andere kleine spulletjes gemaakt door
de kinderen van onze projecten in Indonesië zijn bijna allemaal uitverkocht!
Natuurlijk met als doel de opbrengst straks weer terug te kunnen sturen! Geweldig!
Dank aan de ouders, de leraren en de kinderen van Basisschool De Lanteerne en Corrien & Ineke!

2015-10 Lekkernijen en Boekenmarkt

De collega's die samen met Anton op studiereis naar Indonesië gaan in oktober dit jaar hebben geld opgehaald voor de weeskinderen van Zr. Alexa. Zij hebben met de verkoop van lekkernijen en een boekenmarkt een mooi bedrag van 414,- euro opgehaald! Ze zullen dit ook zelf in Jakarta aan Zr. Alexa gaan overhandigen. Heel erg bedankt!

2015-10 Studiereis In​donesië

Van 22 oktober t/m 5 november waren we samen met 13 pabo-collega’s, vier ILS-collega’s en twee Turkse collega’s onder de bezielende leiding van oud-Pabo Groenewoud docent Anton Vandeursen op studiereis naar Java. In het kader van het Reinventing Childhood Education Seminar hebben wij aan de Sanata Dharma Universitas in Jogjakarta lezingen verzorgd. We waren te gast op twee basisscholen in Jogjakarta en brachten bezoek aan het straatkinderenweeshuis van zuster Alexa in Jakarta. Vooral dat laatste was erg indrukwekkend. Hoewel de kinderen (van 0 t/m circa 20) buiten een gewoon gezin opgroeien, zagen we veel vrolijke gezichten. Toen een koortje van acht kinderen een trap afdaalde en Que sera, sera, what ever will be will be zong hielden velen het niet droog. We hebben gezien dat het ingezamelde geld een goede bestemming heeft.
(dePABOde 6 november 2015, Stephan Verhees)

Tijdens een bezoek aan de kleinschalige projecten van de Stichting, heeft een delegatie van de faculteit Educatie van de HAN in Nijmegen € 600 geschonken aan Zr. Alexa in Jakarta. Het bezoek vond plaats tijdens een studiereis van 22 tot en met 4 november 2015. In het huis van Zr. Alexa krijgen worden straat- en weeskinderen liefdevol opgenomen en verzorgd. Oudere kinderen volgen een opleiding en zorgen mede voor de jongere kinderen, totdat zij op eigen benen kunnen staan. De delegatie werd met dans en zang op hartelijke en gastvrij wijze ontvangen.

2015-11 Sponsorbuffet 2015

Het sponsorbuffet was een groot succes!
Niet alleen vanwege het lekkere eten, de informatie en de gezelligheid maar ook omdat we een prachtig bedrag hebben opgehaald voor de projecten: 1200 euro!
Een record! We willen iedereen enorm bedanken!
Ook gaat onze dank uit naar de sponsoring door Verenigingsgebouw "De Borgh" Geldrop en Toko Senang Eindhoven.
Zet voor volgend jaar de datum alvast in je agenda: 20 november 2016!

2015-12 Sinterklaas Malden

Ook dit jaar heeft de Sint bij een familiebezoek weer een mooie donatie mogen ontvangen voor de kinderen van de Kleinschalige Projecten.
Hij wil daarvoor de familie, mede namens de kinderen in Indonesië, van harte bedanken.