Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië

Sponsor-acties 2014

Hieronder vindt u een selectie uit de vele sponsoracties in 2014.
Voor een compleet overzicht kunt u kijken op onze Facebook pagina.

2014-02 collectie boeken (500) over Indonesië

Op 22 oktober 2013 vroeg Frank Verhoef, zoon van Truus Verhoef-Rosmalen, een goede vriendin van onze vader en moeder, de oprichters van de Kleinschalige Projecten, of wij bereid waren haar collectie boeken (500) over Indonesië ten behoeve van de projecten te verkopen.
De Stichting heeft het aanbod van de familie Verhoef dankbaar aanvaard.
Op zondag 17 november 2014 zijn we tijdens het sponsordiner van de Stichting in Geldrop direct met de verkoop van de collectie gestart. Tijdens dat diner hebben we al voor € 135 aan boeken verkocht. De bedoeling is dat de Stichting op deze bijeenkomsten (kumpulans, sponsordiners enz.) het andere deel van de collectie verkoopt.
Namens de andere leden van de Stichting wil ik Truus en haar familie nogmaals van harte danken voor dit fantastische gebaar.
Anton Vandeursen.

2014-03 Feest

Na een zeer geslaagd feest hebben we het genoegen je te vertellen dat we een enorme bijdrage van onze gasten hebben ontvangen voor jullie stichting.
Er is een bedrag van rond de €850,- door onze gasten in de daar voor bestemde pot is gedaan. Komende week zal ik dit bedrag naar de stichting over maken.
We hopen hiermee iets wezenlijks te kunnen doen en hopen natuurlijk dat veel kinderen op een directe of indirecte manier iets aan zullen hebben. De familie Jansen Hamaker, Guido en Rosien,
Abel, Mare en Simon.
Familie Hamaker, namens het bestuur van de Stichting, nogmaals heel erg bedankt voor dit prachtige gebaar en donatie!

2014-04 Paasactiviteit basisschool de Lanteerne, Nijmegen

Ook dit jaar hebben de kinderen van de basisschool de Lanteerne in Nijmegen tijdens de jaarlijkse Paasactiviteit hard gelopen voor de straatkinderen in Jakarta en de kinderen van de Stichting Realino in Jogjakarta.
Alle kinderen van de onder-, midden- en bovenbouw hebben het fantastische bedrag van € 4643 bij elkaar gerend.
Namens de kinderen in Jakarta en Jogjakarta willen we die fantastische kinderen van de Lanteerne en hun lerarenteam hierbij van harte danken.

2014-10 overhandiging giften aan Sr. Alexa

Tijdens hun rondreis in Indonesië, oktober 2014, hebben Peter van Hasselt en Anton Vandeursen de giften van de familie Jansen-Hamaker en Santi Stigter-Affandy aan Sr. Alexa mogen overhandigen.
Samen met de straatkinderen en anderen runt ze een weeshuis midden in Jakarta. De giften komen op deze manier direct ten goede aan de kinderen!

2014-11 Sponsordiner 2014

Het was weer een succes! Dank jullie wel allemaal, Ad en Jolanda voor de goede organisatie, Toko Senang voor het heerlijke eten, vereniging de Borgh voor de locatie en organisatie en natuurlijk alle donateurs!
Alweer twee weken terug van een prachtige reis door Indonesie. We hebben heel veel gezien en ook de projecten bezocht. Prachtig en intens om te zien hoe men zich daar inzet. Tijdens ons jaarlijkse sponsordiner is er een update gegeven.

Mocht je nog geen plannen hebben voor zondag 15 november 2015 kom dan naar Zaal De Borgh , Speeltuinpad 3 te Geldrop. Mocht je willen komen, graag wel even laten weten. Hopelijk tot dan!

Weer een prachtig resultaat van het afgelopen sponsordiner. We hebben €1026,- opgehaald voor de projecten.
Iedereen heel erg bedankt! Zet voor het volgende sponsordiner de datum ook alvast in je agenda, 15 november 2015!

2014-12 Gift van Sinterklaas

Dit jaar kreeg deze unieke Sinterklaas voor de eerste keer, vanwege zijn goede werk voor de kleinschalige projecten in Indonesië, een mooie gift van € 100.
Een gift die hij meteen als cadeau aan de kinderen in Indonesië heeft gegeven.