Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië

Sponsor-acties 2013

Hieronder vindt u een selectie uit de vele sponsoracties in 2013.
Voor een compleet overzicht kunt u kijken op onze Facebook pagina.

2013 Biologische knoflook

Beste mensen,
net zo als vorig jaar willen we, vanwege een schitterende knoflookoogst op het land van Kjersti Fyen en Wim Hoeymakers, opnieuw knoflook voor het goede doel verkopen. De stugge maar vruchtbare rivierklei van het land van Wim en Kjersti in Beek heeft de knoflook een mooie volle smaak gegeven. Wim en Kjersti dank voor jullie gastvrijheid!
De prijs voor 5 ons, 1 pond, halve kilo knoflook € 6 (De prijs voor een kilo biologische knoflook is € 11,80 zie EkoPlaza aan de Groenestraat te Nijmegen).
Zodra je de knoflook thuis hebt ontvangen of hebt afgehaald, maak je het bedrag over naar de ING-rekening van de Kleinschalige Projecten Indonesië: 54 700 42 t.n.v. Erven A van Deursen / APC van Deursen o.v.v. knoflook 2013.

2013-03 Dominicaanse gemeenschap in 

Graag wil het bestuur van de Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië de Dominicaanse gemeenschap in Huissen en met name Jos Marell van harte danken voor het pracht​​​ige bedrag dat deze gemeenschap en parochie tijdens de Vastenactie van 2013 bijeen heeft gebracht. Jos meldde dat de Vastenactie in Huissen een recordbedrag heeft opgeleverd en dat de Communiteit het ingezamelde geld heeft afgerond op € 3000!!

2013-04 Nicolaasschool, Nijmegen

De kinderen van de St.Nicolaasschool in Nijmegen hebben i.v.m. de vastenactie op hun school
een sponsorloop gehouden voor de Kleinschalige Projecten in Indonesië.
Ze hebben het fantastische bedrag van € 6426,38 bij elkaar gelopen.
Namens alle wees- en straatkinderen in Jakarta willen wij hen hiervoor hartelijk bedanken.

2013-05 Afscheid Anton van Deursen

Bij zijn afscheid (zie hieronder) heeft Anton Vandeursen van zijn collega’s € 350 ontvangen t.b.v. de Kleinschalige Projecten in Indonesië.
Namens de Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië wil ik jullie van harte danken.

Afscheid Anton van Deursen

Onze wijze, filosoferende, internationaliserende collega Anton van Deursen gaat per 1 mei met pensioen.

Anton heeft ruim 30 jaar in diverse functies in het onderwijs gewerkt. Vanaf 1990 is hij ver-bonden aan de HAN en haar rechtsvoorgangers.
Behalve voor filosoferen met kinderen, waar hij een voortrekker van was, heeft hij zich jaren-lang ingezet voor internationalisering en cultuurbeschouwing op onze pabo. In de minor Leren voor het Leven heeft Anton de onderwijseenheid ‘Filosoferen’ gegeven en daarmee een zeer gewaardeerde bijdrage geleverd. Ook de studiereizen naar Turkije en Indonesië waren zonder hem niet tot stand gekomen. Er is dus veel om Anton dankbaar voor te zijn.
We laten hem daarom niet zomaar gaan. We gaan afscheid van hem nemen op vrijdag 17 mei vanaf 15.00 uur in lokaal 213 van Pabo Groenewoud. We doen dat op verzoek van Anton op een informele manier met niet te veel praatjes, maar wel onder het genot van een drankje en een hapje en misschien een muziekje.

Directie Pabo HAN

2013-06 Bas blokfluit

In november 2012 gaf Pieter Belgers mij een koffertje met daarin een bas blokfluit van het merk Moeck naar het ontwerp van Jean-Hyacinth-Joseph Rottenburgh (Brussel 1672 – 1765). Pieter vroeg mij de bas blokfluit te verkopen en de opbrengst te doneren aan de Kleinschalige Projecten in Indonesië. In juni 2013 hebben we de bas blokfluit voor € 250 kunnen verkopen.

Pieter, namens het bestuur van de Stichting, hartstikke bedankt voor dit prachtige aanbod!

2013-09 Kunst van het ouder worden.

De wijnstok brengt meer druiven voort wanneer hij jong is, maar betere wanneer hij oud is. (Francis Bacon)
Hoe ouder ik word des te minder ik geloof dat wijsheid met de jaren komt. (H.L. Mencken)
We brengen veel leeftijd en weinig wijsheid mee. (Ineke van den Berg)

Om de kunst van het ouder worden te oefenen hebben Corrien de Wit (62 jaar) en Anton Vandeursen (65 jaar) samen met hun dochters, familie en vrienden hun verjaardag gevierd.
Ter gelegenheid van dat feest hebben familie en vrienden een fantastisch bedrag van € 1200 voor de Kleinschalige Projecten van de Stichting bijeengebracht.

2013-10 Bezoek van faculteit Educatie van de HAN in Nijmegen

Tijdens een bezoek aan de kleinschalige projecten van de Stichting, heeft een delegatie van de
faculteit Educatie van de HAN in Nijmegen € 350 geschonken aan het weeshuis van Zr. Alexa in
Jakarta en bij thuiskomst nog eens € 275 gedoneerd t.b.v. het opleidingsinstituut van Br. Sarju
en Br. Kirja in Jogjakarta.
Het bezoek vond plaats tijdens een studiereis van 11 tot en met 23 oktober 2013.
De faculteitsdelegatie van de HAN heeft in Jogjakarta aan de Sanata Dharma Universitas i.s.m.
Indonesische collega’s een conferentie rond het thema ‘Diversiteit’ verzorgd. Verder heeft de
delegatie aan bijna 70 leergierige Indonesische leerkrachten uit het basis- en voortgezet
onderwijs in Purwokerto workshops gegeven in de wereld van activerende didactiek,
coöperatieve werkvormen en wat al niet meer.

2013-10 Naar aanleiding van een bezoek van pabo-docenten van pabo Groenewoud

Naar aanleiding van een bezoek van pabo-docenten van pabo Groenewoud (Faculteit Educatie HAN) in oktober 2012 heeft Ria haar cadeau t.g.v. haar afscheid op 5 september jl. aan de Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië gedoneerd.
Ria dank voor je prachtige gift! In haar eindverslag van de studiereis schreef Ria:
Om nóóit te vergeten: zuster Alexa Yonsion! Onvoorstelbaar met hoeveel overgave en overtuiging zij haar huis met 125 straatkinderen leidt! Ik heb zelden zo’n imponerend persoon ontmoet. Ze straalt onuitputtelijke hoop uit en een onvoorwaardelijk vertrouwen in mensen. Het huis waarin ze wonen is onpraktisch, ongemakkelijk en oud. Hier en daar een likje verf op de vochtige muren en meubels. Kleine kamertjes. Kleine keuken. Maar… álles is schoon! En ook hier: blije gezichten! Trotse kinderen die er samen het beste van maken. Alles onder leiding van zuster Alexa! Veel respect!!

2013-10 opvang weeskinderen Jakarta bij Sr. Alexa

Voor 12 collega’s van Pabo Groenewoud Nijmegen en het ILS organiseerde Anton van Deursen voor de tweede keer een fantastische studiereis naar Indonesië, met interessante werkbezoeken aan basisscholen, de universiteit Sanata Dharma in Yogyakarta en enkele projecten van de Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië. We werden o.a. zeer gastvrij ontvangen in het weeshuis van zuster Alexa in Jakarta. De kinderen zingen en dansen voor ons en lieten ons hun prachtige zelfgemaakte manden zien. We hadden ze graag van hen willen kopen, maar meenemen in het vliegtuig bleek niet mogelijk.
Ca 100 kinderen zijn aan de liefdevolle zorg van zuster Alexa toevertrouwd. Er wordt gezorgd voor een slaapplaats, eten en scholing. Oudere kinderen volgen een opleiding en zorgen mede voor de jongere kinderen, totdat zij op eigen benen kunnen staan.
Een bijzondere vrouw is zuster Alexa. Haar weeshuis verdient extra steun. De kinderen verblijven nu in een tijdelijk onderkomen, totdat de nieuwbouw klaar is. Onze kleine financiële bijdrage, als dank aan Anton voor het organiseren van deze indrukwekkende studiereis, zal op deze plek een waardevolle bestemming krijgen.

2013-10 Twee kinderen van St.Nicolaasschool, Nijmegen in Jakarta

Twee kinderen van basisschool St.Nicolaas in Nijmegen
brachten tijdens de grote vakantie samen met hun ouders een bezoek
bij de straatkinderen van zuster Alexa in Jakarta.
Zij dankte hen met enkele cadeautjes voor het bijeengebrachte geld tijdens de sponsorloop dit jaar op hun school.

2013-11 Sponsor-buffet 2013, Geldrop

Het sponsordiner 2013 was een groot succes.
Wij danken alle sponsors hier voor.

Ook danken wij:
Stichting de Borgh voor de zaal,
Toko Senang voor de catering
en
Klen Bendje voor de muzikale begeleiding.