Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië

ANBI

Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië heeft sinds 04-11-2011 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen bij de Belastingdienst.
Met het verkrijgen van de ANBI-status wordt Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië erkent als een voor het algemeen nut beogende instelling.
Hiermee kunt U uw gift dus aftrekken van de belasting.
Nadere informatie kunt u vinden op: De belastingdienst - ANBI

Gift aan onze Stichting bij de jaarlijkse belastingopgave aftrekbaar Wellicht hebt u al vaker met de gedachte gespeeld de Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië jaarlijks met een vast bedrag te ondersteunen.
Natuurlijk is het voor onze als ANBI erkende stichting fijn om te weten dat er ieder jaar een bepaald basisbedrag binnenkomt.
En zeker is dat het geval voor de ontvangers van onze bijdragen in Indonesië! Giften aan een ‘Algemeen Nut beogende Instelling’ (ANBI) zijn bij de inkomstenbelasting pas aftrekbaar voor zover ze uitstijgen boven 1 % van uw drempelinkomen.
Maar het is ook mogelijk een overeenkomst aan te gaan waarin u vastlegt tenminste vijf jaar lang jaarlijks een vast bedrag te schenken.
In dat geval is het gehele bedrag vrijwel zonder beperkende voorwaarden aftrekbaar voor de belastingen!
Vroeger moest voor zo’n overeenkomst een notariële acte worden opgemaakt. Dat is sinds 2014 niet meer nodig.

 Als de belastingdienst uw gift toch aftrekbaar maakt, vindt u het wellicht een goed idee om uw donatie bijna te verdubbelen.
Netto blijft uw bijdrage dan immers ongeveer gelijk… HIER vind u een formulier waarmee u de overeenkomst met onze stichting kunt aangaan.
Met ingang van 1 januari 2014 moeten wij voor de ANBI diverse gegevens openbaar maken.
Dit heeft als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.
Op de website moeten de volgende gegevens staan.
- de naam
- het RSIN of fiscaal nummer
- de contactgegevens
- de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
- Het beleidsplan
- het beloningsbeleid
- de doelstelling
- een verslag van de uitgeoefende activiteiten
- een financiële verantwoording

Hier kunt u een PDF bestand downloaden waar deze gegevens in staan.